Dotazy

Minimální výše podpory je 10 000 Kč, maximální 25 000 Kč.

Žádost o grant podáte vyplněním přihlášky. Ta je dostupná na webu v záložce „Dokumenty”. Přihlášku musíte podat v období od 4. března do 7. dubna 2024 (včetně). Vaše skupina může podat pouze jednu přihlášku. Součástí přihlášky je návrh rozpočtu, jehož vzor je také k dispozici na webu v sekci „Dokumenty“.

Máme pro vás 4 tipy:

 • Čím srozumitelnější popis vašeho nápadu, tím větší šance na jeho úspěch. Snažte se ho proto popsat konkrétně a srozumitelně. Napište všechno, co už máte naplánované a promyšlené. (Příklad: Místo “Budeme hrát deskovky” napište “Uspořádáme 5 setkání deskovek v parku Stromovka 14.4, 21.4,...). V plánu máme hrát tyto hry: X, Y, Z. Předpokládáme, že se workshopů zúčastní XYZ lidí).
 • Zamyslete se, co potřebujete, co vám schází, a co zajímá ostatní mladé lidi. Jaký nápad by měl šanci na úspěch? Odpovědi hledejte nejen v sobě, ale také u vašich vrstevníků.
 • Zamyslete se, kdo by vás mohl při vyplňování přihlášky a realizaci nápadu podpořit. Možná znáte někoho, kdo vám půjčí projektor, nebo karaoke set? Jestli máte v plánu s někým spolupracovat, neváhejte to napsat v přihlášce. Pamatujte, že váš nápad můžete probrat také s námi. Nevyplníme formulář za vás, ale můžeme sloužit radou a dát vám zpětnou vazbu - co je super, co lze zlepšit a jak.
 • Vyplatí se zamyslet, jaké výzvy a překážky vás můžou během realizace nápadu čekat, protože “kdo je připraven, není překvapen.”
 • 4. 3. – 7. 4. Konzultace a příjem žádostí
 • 15. – 19. 4. Vyhlášení výsledků
 • 22. – 26. 4. Informační setkání pro podpořené
 • duben/květen Podpis smlouvy a počátek realizace aktivit
 • 30. 9. Konec realizačního období
 • Dle smlouvy Dodání závěrečné zprávy (15 dní po skončení projektu)

Ano, kromě financí na realizaci svého nápadu od nás dostanete pravidelný mentoring. O ten můžete požádat ještě při vyplňování přihlášky a sestavování rozpočtu.

Finanční prostředky z mikrograntu můžete použít na: nákup nezbytných materiálů, služby (např. pronájem), nebo osobní náklady (odměna za focení atp.). Všechny náklady musí být uvedeny v rozpočtu aktivit.

 • pronájem prostoru,
 • koordinace projektu (nesmí překročit 20% rozpočtu projektu),
 • nákup cen pro výherce soutěží,
 • lektorné (odměna pro lektor(k)y),
 • občerstvení pro účastníky a účastnice,
 • materiál na akci, výtvarné potřeby,
 • náklady na propagaci (tisk a příprava letáků, grafické práce apod.),
 • fotografické práce,
 • překlady,
 • a další.

Ne. Podpoříme pouze aktivity pořádané kolektivně, skupinami tvořenými dvěma a více osobami.

O mikrogrant mohou žádat skupiny, jejichž součástí jsou nezletilí. Z praktických důvodů by však v týmu neformální skupiny měla být alespoň jedna osoba starší 18 let, aby v případě získání mikrograntu bylo možné podepsat smlouvu a převést finanční prostředky na zletilého zástupce skupiny/zletilou zástupkyni skupiny.

Zprávu o tom, zda byl váš projekt podpořen, nebo ne, dostanete e-mailem do 5 dní po zasedání hodnotící komise v druhé půlce dubna, viz harmonogram výzvy.

V případě změn v rozpočtu platí následující:

Pokud celková suma změny nepřekročí 20% rozpočtu projektu, nemusíte žádat o změnu rozpočtu ani nás o ní informovat. Pokud by změna tuto částku přesahovala, nebo pokud by se jednalo o nové položky, které chcete přidat do rozpočtu, je nutné zažádat písemně (e-mailem) o změnu rozpočtu a odůvodnit ji.

Příklad: V původním rozpočtu máte 1000 Kč na 10 vstupenek do muzea. Mezitím se cena vstupenek změnila. Nyní stojí jedna vstupenka 150 Kč. Proto nově potřebujete na zaplacení vstupenek 1500 Kč. Pokud jste žádali/y o mikrogrant ve výši 25 000 Kč, 20 % celkového rozpočtu činí 5000 Kč. Suma změn je 500 Kč (nových 1500 Kč - 1000 Kč v původním rozpočtu). Proto není potřeba nám tuto změnu hlásit. Jediné, co musíte udělat, je „ubrat“ 500 Kč z jiné položky v rozpočtu, např. z občerstvení.

Pokud by ale změna byla více než 5000 Kč, musíte nás o tom informovat předem, než něco nakoupíte, nebo někomu zaplatíte.

V případě změn v harmonogramu, nebo pokud zjistíte, že nevyčerpáte celou částku, kterou jste získaly/i, neprodleně kontaktujte koordinátorku výzvy Justynu (j.janowska@icpraha.com). Zkusíme najít řešení, aby nemuselo dojít k vracení prostředků.

Ano, doporučujeme během realizace vašich akcí fotit nebo natočit krátké video. V závěrečné zprávě vás poprosíme o přiložení 4 fotek. Videa nejsou povinná, nicméně pokud nám do závěrečné zprávy vložíte odkaz na videa zveřejněná na vašich sociálních sítích, budeme za to rádi (např. reels atd.).

V případě aktivit, které vyžadují vytvoření tzv. bezpečného, důvěrného prostoru a focení není vhodné, doporučujeme se s účastnicemi a účastníky domluvit (buď je vyfotit při nějaké aktivitě, kde není vidět obličej). Pokud je to váš případ, obraťte se na nás.

Lidé, kteří se vašich aktivit zúčastní podepíší prezenční listinu. Její vzor naleznete na webu v sekci “Dokumenty”.

Po ukončení projektu nám zašlete vyplněnou závěrečnou zprávu a vyúčtování rozpočtu. Díky tomu se dozvíme, jak se vám dařilo aktivity realizovat a jakých cílů jste dosáhli/y.

Vzory závěrečné zprávy a vyúčtování jsou dostupné na webu v sekci “Dokumenty”.

Věříme, že váš projekt je opravdu vytoužený, proto ho budete chtít realizovat co nejlépe. Nebudeme po vás chtít, abyste nám po ukončení projektu posílaly/i účtenky či faktury, nicméně nesmíte je vyhazovat. Po dobu realizace projektu vám budeme podporou a jednou se vaší akce zúčastníme osobně, abychom měli lepší představu, jak probíhá. Na termínu naší návštěvy se s vámi domluvíme.