Udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů

Společnost: Integrační centrum o.p.s.
se sídlem: Žitná 1574/51, Praha 1, 110 00
IČ: 242 28 320 (dále jen ICP)

je povinná v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, získat Váš souhlas se zpracováním Vaších osobních údajů potřebné k realizaci projektu „Praha metropole všech III“ financovaného ze zdrojů MV ČR.

Vaše osobní údaje budou dále zpracovávány v souladu se zákonem a archivovány po dobu 10 let po ukončení projektu. Vaše osobní údaje mohou být sděleny bez Vašeho souhlasu pouze, pokud to stanoví zákon. Vaše osobní údaje můžou být zpřístupněné kontrolním orgánům za účelem kontroly čerpání finančních prostředků z veřejných zdrojů (např. Ministerstvo vnitra ČR – Odbor azylové a migrační politiky, Nejvyšší kontrolní úřad, Magistrát hlavního města Prahy).

Vaše osobní údaje budou uloženy v elektronické, případně i fyzické (tištěné) podobě. S Vašimi osobními údaji bude nakládáno v souladu se zákonem, zejména budou náležitě technicky zabezpečeny před zneužitím.

Zákon 101/2000 Sb. Vám poskytuje právo a vyžádání se seznámit s obsahem Vašich osobních údajů, požadovat opravu těchto údajů, jsou-li nesprávné.

Domníváte-li se, že správce provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je v rozporu s ochranou Vašeho soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, máte dále právo požádat správce o vysvětlení, a požadovat, aby správce odstranil takto vzniklý stav.