Đơn tham dự phải được điền bằng tiếng séc.

Nếu như bạn cần sự hỗ trợ để điền hoặc bạn có những câu hỏi khác, hãy liên hệ các nhân viên giao văn hóa của chúng tôi, những người luôn sẵn lòng và hỗ trợ bạn hoàn toàn miễn phí.

Liên hệ:

viet3@icpraha.com