Өргөдөл чех хэлээр бичсэн байх шаардлагатай.

Бөглөхөд тусламж хэрэгтэй буюу өөр асуудалтай байвал манай соёл хоорондийн ажилтантай холбогдоно уу.

Aldana Vlasáková

mng@icpraha.com